Hygiëne Monitoring

Naast klassieke microbiologie biedt onder andere ATP-metrie een snel alternatief voor hygiëne-monitoring. ATP detectie is mogelijk met behulp van het AccuPoint Hygiene Monitoring System, terwijl eiwitresidues gedetecteerd kunnen worden met de AccuClean Protein Swabs.

ATP Hygiëne Monitoring

Controle op hygiëne staat centraal in elk voedingsbedrijf en is cruciaal voor de voedselveiligheid. Een gebrekkige hygiëne en contaminatie met pathogenen ligt aan de basis van meer dan 35% van alle product recalls. Een regelmatige hygiëne monitoring zorgt ervoor dat problemen kunnen aangepakt worden nog voor ze zich stellen!

De AccuPoint® Advanced detecteert ATP (adenosinetrifosfaat) zowel op oppervlakken als in spoelwaters.

De gepatenteerde sampler met afgeplat uiteinde verzekert maximale opname van ATP. Gezien de reagentia in de tip van de sampler aanwezig zijn, wordt alle ATP direct opgebruikt om de enzymatische reactie te activeren.

Het NSF (National Sanitation Foundation), een overkoepelende organisatie voor hygiëne, heeft een studie uitgevoerd waarbij 5 ATP-systemen grondig vergeleken werden in een dagdagelijkse gebruiksomgeving. AccuPoint® Advanced is hier als beste uitgekomen en werd bestempeld als het meest accurate en duurzame systeem.  Het rapport met de volledige studie kunt u hier inlezen.

Software AccuPoint

Met behulp van het handige software pakket, de AccuPoint Data Manager, is de tracering van resultaten heel gebruiksvriendelijk.Een bemonsteringsplan kan eenvoudig opgesteld en opgevolgd worden met de Data Manager.

Bestelref. Omschrijving
9905s Accupoint surface samplers
9906s Accupoint liquid samplers
9907s Accupoint access samplers

AccuClean Advanced: Eiwit testen

De AccuClean Advanced swab detecteert eiwit residue op oppervlakken. Met behulp van een snelle kleurreactie kan nagegaan worden indien er nog eiwit op een oppervlak overgebleven is na een reinigingsprocedure.

Bestelref. Omschrijving
9960 AccuClean Advanced Rapid Protein Residue
Meer info?