Dairy
Dairy

Dairy Antibiotics

Opsporen van remstofresiduen in zuivelproducten

Dairy Antibiotics
Dairy Antibiotics

Lateral Flow Devices/Striptests

Dankzij onze eenvoudige strips kunnen residuen van verschillende klasses tot op de MRL (Maximum Residue Limit) worden opgespoord. Deze klasses zijn bijvoorbeeld de groep van onder andere β-lactams en tetracyclines.

Dairy
Dairy

Na toevoegen van het monster (melk/opgelost melkpoeder) vindt een incubatie van een 5-tal minuten plaats. Interpretatie kan visueel of met behulp van een strip-reader gebeuren. Het opsporen van residuen kan in melk van verschillende origines van toepassing zijn; koeien-, schapen-, geiten- en paardenmelk.

Deze type tests kunnen, afhankelijk van de workflow, worden uitgevoerd bij de landbouwer, door de melkophaler of bij aankomst op de zuivelfabriek.

Ilvo
Ilvo

Al deze stiptests werden goedgekeurd door het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO, afdeling Dr Reybroeck/Dr Ooghe).