biognost-bedrijf-Waterven-11-Heule

Over ons

Biognost is verantwoordelijk voor de marketing en distributie van immunologische producten met toepassing in de klinische biologie en voedingsbiologie.

biognost-bedrijf-Waterven-11-Heule

Biognost

Vertrekkende vanuit een jarenlange ervaring werd op 1 januari 1993 het bedrijf Biognost opgericht door Geert Masschelein. Sinds 2022 wordt Biognost geleid door 4 vennoten, waaronder de dochter van Geert, elk met hun specifieke kennis en kwaliteiten, om zo het succes van Biognost ook na het overlijden van Geert Masschelein te blijven voortzetten.

Biognost is verantwoordelijk voor de marketing en distributie van immunologische producten met toepassing in de klinische biologie en voedingsbiologie.

De evolutie op wetenschappelijk gebied gaat steeds sneller. Het belang van een leverancier die een goed product levert dient uitgebreid te worden naar het ter beschikking stellen van kennis. Opleidingen, support en training voor het gebruik van zowel reagentia als apparatuur zijn hierdoor onontbeerlijk geworden.

2 Departementen

Biognost bestaat uit 2 departementen, de afdeling klinische biologie en het departement voedingsbiologie.

Biognost-Euroimmun-detectiemethode

Klinische Biologie

Biognost is een marktleider op het domein van auto-immuniteit, allergie en infectie serologie. De know-how en ontwikkelingen laten een betere en vlottere diagnose toe onder meer door de introductie van confirmatietesten en nieuwe detectiemethodes. Tevens verstrekt Biognost hierbij een uitstekende support, begeleiding en training aan de klinische laboratoria.

Voor de opsporing van auto-immuunziekten biedt Biognost de klinische laboratoria een compleet productenpakket aan. Van immunofluorescentie antilichaam testen (IFA) als screening tot confirmatietesten. Deze zijn onder andere Chlia, ELISA, de innoverende immuno dot en westernblot assays alsook testen voor moleculaire biologie.

De producten voor auto-immuniteit zijn ten dele uniek.

Ook op vlak van automatisatie volgt Biognost alle technieken op de voet op.

Biognost-Euroimmun-confirmatie-test

Confirmatie testen

Biognost biedt u de mogelijkheid aan om, in geval van twijfel of onduidelijk resultaat bij één van uw testen, een expertise aan te vragen.

Deze expertise kan gebeuren door uw IFA plaatjes naar ons toe te sturen, al dan niet vergezeld van een serumstaal. Extra testen of een herhaling van de reeds gedane testen worden uitgevoerd bij onze leveranciers en vervolgens aan u gecommuniceerd.

Klik hieronder voor het aanvraagformulier voor uw confirmatietest.

Confirmatietest
Biognost-Food-Neogen

Voedingsbiologie

De voedingsindustrie is een hoog potentiële markt. Actueel groeit de noodzaak aan controle in deze sector gestadig. Biognost helpt hierbij door een ver doorgedreven support en het ter beschikking stellen van hoogtechnologische maar eenvoudige, accurate en snelle testen. Deze testen vervullen een belangrijke rol bij het opstellen van HACCP-plannen waarbij preventie een sleutelwoord vormt. Opsporing van mycotoxinen, residuen, pathogene organismen, voedselallergenen, GMO’s alsmede snelle hygiënetesten (ATP) vormen in het departement voedingsbiologie het productengamma.

Snelle hygiënetesten bieden bedrijven de mogelijkheid systematisch de kritische punten van hun productielijnen te controleren door begrijpelijke en ogenblikkelijke informatie te verschaffen in verband met de zuiverheid van deze punten.Op die manier kaderen snelle hygiënetesten perfect binnen ISO9000 en HACCP-programma’s.

Snelle hygiënetesten zullen vlug plaatsen identificeren die problemen kunnen veroorzaken. Zo helpen ze bedrijven hun reinigingsprocedures te optimaliseren. Ze helpen ook bij het identificeren van trainingsbehoeften van het reinigingspersoneel.