Soleris

Het Soleris system incubeert de monsters op een specifieke temperatuur waarna de kleuromslag gedetecteerd wordt. Aan de hand van de kleuromslag kan een bepaald micro-organisme kwalitatief of semi-kwantitatief gerapporteerd worden.

Met behulp van het Soleris systeem kunt u snel en accuraat een idee krijgen van de contaminatie van uw producten (grondstof en eindproducten). Per parameter bestaat er een bepaald type vial. Evaluatie gebeurt na kleurreactie van de specifieke vial.

De specifieke kleurreactie treedt sneller op dan bij andere klassieke kweekmethodes.