Biognost
Waterven 11
B-8501 Heule
DIAGNOSTICS Powerful tools for autoimmunity,
allergy and serology
Bedrijfsvoorstelling
     
 
ZOEKEN
GO
Bedrijfsvoorstelling www.biognost.be
 BIOGNOST BVBA
Waterven 11
BE-8501 Heule (Kortrijk)

BE 0456.661.548
RPR Gent, afdeling Kortrijk
Tel. +32(0)56 36 35 00
Fax +32(0)56 35 33 97
info@biognost.be
 

Vertrekkende vanuit een jarenlange ervaring werd op 1 januari 1993 het bedrijf Biognost opgericht door Geert Masschelein. Het bedrijf is tegenwoordig gevestigd op de terreinen van de industriezone Waterven te Heule nabij Kortrijk.
Biognost is verantwoordelijk voor de marketing en distributie van immunologische producten met toepassing in de biotechnologie, klinische biologie en voedingsbiologie.

De evolutie op wetenschappelijk gebied gaat steeds sneller. Het belang van een leverancier die een goed product levert dient uitgebreid te worden naar het ter beschikking stellen van kennis. Opleidingen, support en training voor het gebruik van zowel reagentia als apparatuur zijn hierdoor onontbeerlijk geworden.

Biognost 
bestaat ondertussen uit 3 departementen, het departement klinische biologie, het departement biotechnologie en het departement voedingsbiologie.

Klinische Biologie

Biognost is een marktleider op het domein van auto-immuniteit, allergie en infectie serologie. De know-how en ontwikkelingen laten een betere en vlottere diagnose toe onder meer door de introductie van confirmatietesten en nieuwe detectiemethodes. Tevens verstrekt Biognost hierbij een uitstekende support, begeleiding en training aan de klinische laboratoria.

Voor de opsporing van auto-immuunziekten biedt Biognost de klinische laboratoria een compleet productenpakket aan, gaande van immunofluorescentie antilichaam testen (IFA) als screening tot confirmatietesten via de ‘enzyme-linked immuno sorbent assay’ (ELISA) en de innoverende immuno dot en westernblot assays. De producten voor auto-immuniteit zijn ten dele uniek.
De DSX, DS2 en EUROAnalyser I en 2P zijn ELISA processoren voor zowel autoimmuniteit als infectieserologie. Deze processoren werden volledig aangepast aan het uitgebreide gamma aan diverse kits waardoor de handelingen voor het opstarten tot een minimum worden herleid.Biotechnologie

In samenwerking met onderzoekscentra en de farmaceutische industrie worden monoclonaleen polyclonale antilichamen ter beschikking gesteld. Deze antilichamen stimuleren de vooruitgang in onderzoeksgebieden waaronder angiogenesis,neurobiologie, apoptosis, signaal transductie, celadhesie, cytokines,kankerbiologie en celbiologie. Specifieke antilichamen worden op vraag ontwikkeld.

Een gamma van recombinant proteïnes en antilichamen focust op de onderzoekscentra gespecialiseerd in virologie.
Tenslotte worden de laboratoria gespecialiseerd in de moleculaire biologie voorzien van zowel producten als apparatuur.Voedingsbiologie

De voedingsindustrie is een hoog potentiële markt. Actueel groeit de noodzaak aan controle in deze sector gestadig. Biognost helpt hierbij door een ver doorgedreven support en het ter beschikking stellen van hoogtechnologische maar eenvoudige, accurate en snelle testen. Deze testen vervullen een belangrijke rol bij het opstellen van HACCP-plannen waarbij preventie een sleutelwoord vormt. Opsporing van mycotoxinen, residuen, pathogene organismen, voedselallergenen, GMO's alsmede snelle hygiënetesten (ATP) vormen in het departement voedingsbiologie het productengamma.

Snelle hygiënetesten bieden bedrijven de mogelijkheid systematisch de kritische punten van hun productielijnen te controleren door begrijpelijke en ogenblikkelijke informatie te verschaffen in verband met de zuiverheid van deze punten.Op die manier kaderen snelle hygiënetesten perfect binnen ISO9000 en HACCP-programma’s.
Snelle hygiënetesten zullen vlug plaatsen identificeren die problemen kunnen veroorzaken. Zo helpen ze bedrijven hun reinigingsprocedures te optimaliseren. Ze helpen ook bij het identificeren van trainingsbehoeften van het reinigingspersoneel.