Biognost
Waterven 11
B-8501 Heule
FOOD hoog-technologische, eenvoudige,
accurate en snelle testen
Producten
     
 
ZOEKEN
GO
ATP Measuring: Algemene Informatie www.biognost.be

PRODUCTEN > HYGIËNECONTROLE (RAPID HYGIENE MONITORING) > ATP MEASURING: ALGEMENE INFORMATIE >


ATP MEASURING: ALGEMENE INFORMATIE

Met een ATP meetsysteem, is een snelle en eenvoudige methode beschikbaar om de totale (micro-)biologische contaminatie te meten.

Met deze test wordt in één enkele operatie de totale vervuiling gemeten, dit zonder onderscheid te maken naar het soort organisme, of de aard van de vervuiling.
Omdat de methode heel snel is (resultaat op 30 seconden), is ze van groot nut bij het evalueren van delicate reiniging- en desinfecteerprocedures.
Met deze methode is het bijvoorbeeld perfect mogelijk de kwaliteit van de reiniging te bepalen, en pas over te gaan tot desinfectie als de test uitwijst dat de reiniging goed is, of om de reiniging over te doen als dat niet het geval is.Het principe van de methode is gebaseerd op een bepaling van de hoeveelheid ATP (Adinosine Tri Phosphaat) door Bioluminescentie.
De energie aanwezig in het ATP wordt met behulp van een enzyme ‘Luciferase’ omgezet in licht - dezelfde reactie die we terugvinden bij vuurvliegjes.
De lichtintensiteit wordt vervolgens gemeten in de luminometer en omgezet in ‘RLU’, voluit ‘Relative Light Unit’ genaamd.
Deze waarde komt overeen met een hoeveelheid ATP in het monster.
Daar ATP een universele molecule is voor alle levende organismen, is de waarde een goede indicatie van de totale biologische vervuiling.

De praktische uitvoering van de test is heel eenvoudig.

Voor controle op het oppervlakte gebruikt u swabs die, klaar voor gebruik.
U neemt de swab uit zijn beschermhuls, swabt het te controleren oppervlak en brengt de swab weer in de huls.
Er zijn eveneens reagentia voor watercontrole beschikbaar.
Voor de meting zelf drukt u de swab volledig door, even schudden en in het meettoestel brengen.
Het resultaat volgt na een tiental seconden
< Terug |